Russell'dan Felsefe'de Mantıksal Çözümleme Metinleri
Türkiye'de Çağdaş Sanat'a Katkı ve Tanıklık
Daha Fazla Haber
SANAT TANIMI TOPLULUĞU'NUN KAVRAMSAL SANAT ÇALIŞMASI  "A. J. AYER; GÖRÜNGÜSEL ALGI KURAMI" INSTAGRAM'DA TAMAMLANDI. YENİ ÇALIŞMA YAKINDA BAŞLAYACAK

Felsefenin Sonu Sanatın Başlangıcı

stt@sanattanimitoplulugu.org

STT ve Kavramsal Sanat

 
STT Betikler
 
B. Russell; Dış Dünya Bilgimiz
Kavramsal Sanat
Kant
Tractatus

 

H. H. Price; Nedensel Kuram
STT'nin Sanat YaklaşımıSTT EnstalasyonlarTexte en Français
Topluluk Sürekli Katılanları
Paragraflar
Bir Serginin Makrografisi
Text in English
Text in Deutsch
THE DEFINITION OF ART GROUP

 

B. Russell; Düşünme Uğraşları
J. Locke; Zihinde Doğuştan Gelen İlkeler Yoktur
STT Videolar
Not
A. Musgrave; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş

 

Aristoteles

Türkiye'de Kavramsal Sanat    
F. De Saussure; Eşzamanlı Dilbilim
SANAT TANIMI TOPLULUĞU
A. J. Ayer: Dil, Gerçek ve Mantık
STT INSTAGRAM sukruaysanstt Sanat Olarak Toplumsal İletişim
L. Wittgenstein; Mantıksal Biçim Konusunda Bazı Açıklamalar
A. J. Ayer; Görüngüsel Algı Kuramı
 
A. J. Ayer; Algılama