Russell'dan Felsefe'de Mantıksal Çözümleme Metinleri
Türkiye'de Çağdaş Sanat'a Katkı ve Tanıklık
Daha Fazla Haber
SANAT TANIMI TOPLULUĞU'NUN KAVRAMSAL SANAT ÇALIŞMALARININ GÜZ DÖNEMİNDE INSTAGRAM'DA "B.RUSSELL; ANLAMLI VE DOĞRU OLAN" METNİ DİKKATE ALINIYOR.

J. Kosuth; Felsefeden Sonra Sanat

stt@sanattanimitoplulugu.org

 

 
STT Betikler
 
B. Russell; Dış Dünya Bilgimiz
Kavramsal Sanat
I. Kant; Felsefe'ye Giriş Metinlerinden
L. Wittgenstein; Tractatus Logico- Philosphicus

 

H. H. Price; Nedensel Kuram
STT'nin Sanat YaklaşımıSTT Enstalasyonlar
Topluluk Sürekli Katılanları
Paragraflar
Bir Serginin Makrografisi
THE DEFINITION OF ART GROUP

 

B. Russell; Düşünme Uğraşları
J. Locke; Zihinde Doğuştan Gelen İlkeler Yoktur
STT Videolar
Not
A. Musgrave; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş

 

Aristoteles'in Fizik'den Sonraki Metinlerinden

F. De Saussure; Eşzamanlı Dilbilim
SANAT TANIMI TOPLULUĞU
A. J. Ayer: Dil, Gerçek ve Mantık
STT INSTAGRAM sukruaysanstt Sanat Olarak Toplumsal İletişim
L. Wittgenstein; Mantıksal Biçim Konusunda Bazı Açıklamalar
 
A. J. Ayer; Algılama
A. J. Ayer; Görüngüsel Algı Kuramı