Sanat Tanımı Topluluğu is a original Conceptual Art approach. Conceptual Art was founded to research the structure and nature of art. Conceptual artists question the structure of art through a progression of work refers to the concept of art. What is being considered is a work or an idea directed towards the analysis of all the facets of and contradictions within the concept of art. Sol LeWitt said, "this type of art is related to all intellectual processes". Impressionism and Cubism gave the first formulas for questioning art. Later, as a result of Duchamp's systematic operations about art's boundaries, function, language and its being, art again became an intellectual process. Today, the subject of art itself and its place in the universe has reached a stage where its effort are directed towards understanding existence. The stages of this change makes twentieth century art history. Only an art audience informed about the  development of art can comprehend contemporary work. To be able to understand today's artistic endeavors, it is necessary to make a conceptual history of art. Pure Conceptual Art by taking this situation to its extreme point, accepts no other audience or observer than the ones actively participating in the making of the work. Thus, art transforms into a state as serious as science that needs no audience. When using the term, Conceptual Art or its more characteristic name, Analitical Art, in refering to a specific period in the history of Conceptual Art as an approach to art, one is speaking of an art that has completely eliminated the production of objects and all plastic art forms. But if one considers the broader understanding of conceptualism, within our twentieth century art, in addition to the side that verifies by analyzing itself, there is also a logical and philosophical dimension directed towards comprehension of its structure. In other words, a strongly intellectual art continues its hegemony today. In our time, art without an idea can not be effective.

 

Sanat Tanımı Topluluğu bir özgün Kavramsal Sanat  yaklaşımıdır. Kavramsal Sanat sanatın doğasının, yapısının araştırılması üzerine kurulmuştur. Kavramsal sanatçılar sanatın yapısını bir yapıtlarından öbürüne soruştururlar. Söz konusu "kavramsal" sanat kavramına değgindir. Sanat kavramının bütün yanlarını, tüm çelişkilerini ortaya koymaya yönelik bir düşünü, bir çalışmadır söz konusu olan. Sol LeWitt'in dediği gibi: Bu tür sanat tüm zihinsel süreçlerle ilişkilidir. Sanat'a yöneltilen ilk sorular Empresyonizm'e, Kübizm'e dayanır. Daha sonra, Duchamp'ın sınırları, işlevi, dili, varlığa gelişi üzerine sistemli işlemleriyle Sanat anlığın hizmetine verilmiştir yeniden. Bugün Sanat kendisini ve evrendeki konumunu, varlığı anlamaya yönelik bir girişim haline gelmiştir. Bunun aşamaları Sanat Tarihi'ni oluşturuyor. Ve ancak sanatın gelişiminden haberdar izleyiciler günümüz sanatını algılayabiliyor. Günümüzün sanatsal çalışmalarını anlayabilmek için sanatın kavramsal tarihini yapmak gereklidir. Kavramsal Sanat bu durumu uç noktasına götürerek katılandan, yapandan başkasını izleyici olarak kabul etmez. Böylece, bir anlamda, seyircisi olmayan bilim kadar ciddi bir hale dönüşür sanat. Kavramsal Sanat, ya da daha ıralayıcı adıyla, Çözümsel Sanat'ı tarihin belirli bir dönemindeki belirli bir sanatsal yaklaşımın adı olarak aldığımızda, nesne üretimini, plastik davranışı bütünüyle bırakmış bir sanattan söz etmiş oluruz. Ama, kavramsallığı geniş anlamında alırsak, yirminci yüzyılın sanatının devamında günümüz sanatında kendi çözümlemesiyle doğrulanan bir yan, yapısını kavramaya yönelik mantıksal ve felsefesel bir boyut vardır. Başka bir deyişle, sanat zihinsel ağırlıklıdır. Ve düşünsel olmayan bir yaklaşım bugün zanaaat düzeyinde kalır.
Text in Deutsch

 

Texte en Français
STT Enstalasyonlar